Skip to main content

Opslag wapens

Aanvullende voorwaarden

  • De wapens worden opgeslagen in de conditie zoals deze zijn aangeleverd. Tegen betaling van de kosten* kunnen ze worden schoongemaakt.
  • De kosten* voor opslag dienen vooraf te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur.
  • Indien niet bekend is hoelang de wapens moeten worden opgeslagen, wordt er vooruit afgerekend voor 3 maanden. Twee weken voor aflopen van deze periode moet eigenaar aangeven of én hoe lang wapens opgeslagen moeten blijven.
  • Indien eigenaar dit niet tijdig aangeeft, wordt de periode met nogmaals 3 maanden verlengd en ontvangt de eigenaar een factuur. Deze systematiek is van toepassing met een maximum van 2 jaar.
  • Wapens die na 2 jaar en 2 maanden nog in opslag liggen, zonder bericht van de eigenaar, vervallen automatisch aan PIROSPORT.
  • Indien ondergetekende de financiële verplichtingen 60 dagen na factuurdatum nog niet heeft voldaan, vervallen de in bewaring gegeven artikelen eveneens aan PIROSPORT.
  • Indien een wapen moet worden verkocht of op een ander verlof moet worden gezet ontvangt u daarvoor een andere overeenkomst met bijkomende kosten*.

Kosten

* Eenmalige inname kosten: € 15,00 per wapen.
* Opslagkosten: € 10,00 per wapen per maand, met een minimum van €30,00.
* Overschrijvingskosten binnen Nederland: € 125,00 per wapen.
* Overschrijvingskosten buiten Nederland: € 150,00 per wapen.

Deze en overige tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast en staan vermeld op de website van PIROSPORT.